Coachen, zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk”.

 

 

Mijn visie op coachen is dat het in eerste instantie gericht is op een heldere vraag en specifiek doel. Daarmee bedoel ik niet dat je alles al helder moet hebben voordat je naar mij toe komt. Soms weet je nog helemaal niet zo goed waar je persoonlijk vraagstuk zit of denk je dat je vastloopt om een bepaalde reden en blijkt er toch een andere vraag te zijn. Wat ik bedoel is dat we samen tijdens de intake bespreken wat er aan de hand is, waar de verandering zich op moet richten en of ik je daar überhaupt bij kan helpen als coach. Sommige vragen of problemen zijn mijn inziens niet voor een coach maar meer voor een therapeut of andere specialistische hulp. Ik zou je tekort doen in je proces je niet te verwijzen als ik denk dat dit nodig is.

 

We starten met een intake waarin ik je zal helpen je vraag en doel te verhelderen. Ik zal je hiervoor vooral veel vragen gaan stellen om in kaart te krijgen op welke gebieden jouw persoonlijke vraagstuk zich af speelt.

Omdat ik me met name op die vraag en op dat doel zal focussen zullen we met vijf of zes sessies voldoende tijd hieraan hebben besteed en zou je regie moeten kunnen nemen over deze verandering en dus over dat deel van je leven.

Natuurlijk is dit geen vaststaand concept. Ik heb de ervaring dat als het na drie sessies klaar is dan is het klaar en heb je een zevende of achtste sessie nodig dan doen we dat.

 

Wat ik ga doen is kijken waar jij behoefte aan hebt. Wil je je bewust worden van wat er aan de hand is of wil je alleen maar oefenen met nieuw gedrag, bijv. het oefenen van lastige gesprekken. Soms is bewustwording waarom je iets lastig vindt helemaal niet nodig en wil je alleen maar oefenen, dat kan. Of je wil samen kijken naar welke acties je kunt uitzetten om tot verandering te komen of vast te houden en wil je helemaal niet weten waar het probleem zijn oorsprong vindt.

Vaak staat het een niet los van het ander. Het is fijn je bewust te zijn van je probleem en te weten wat je wil, maar als je daar vervolgens niets mee kan dan heeft bewustwording niet zoveel zin. Je blijft dan met je vraagstuk zitten. Dan kan het toch wenselijk zijn te kijken naar welke acties je kan inzetten om tot verandering te komen. In alles blijf je zelf de regie houden, jij bepaalt welke kant je op wil en op welke manier je geholpen wil worden. Ik faciliteer als coach, geef je de nodige energie en zal je motiveren en stimuleren je doelen te behalen. Dat doe ik overigens met empathie, respect en op basis van gelijkwaardigheid.

Los van het gesprek wat we gaan hebben werk ik graag met oefeningen. Vaak zijn dit oefeningen om tot bewustwording te komen of bedenk je zelf al tijdens de oefening welke acties je kunt gaan uitzetten.

 

Deze oefeningen zijn net als ik zelf, niet zweverig of met een dubbele laag. Ze zijn vooral waar ik voor sta; praktisch, helder, makkelijk en simpel.

 

Onderliggende theorieën, methoden en oefeningen waar ik gebruik van maak zijn; Acceptance and Commitment Therapy, Transactionele Analyse, Neurolinguïstisch programmeren, Systhemisch werk, Voice Dialogue, Oplossingsgericht coachen.